Pluspunt

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we op de Sint Jozef met de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4.

Kleuteronderwijs

Ons rekenonderwijs is al vanaf groep 1 bezig. De kinderen werken hier in kleine en grote kringen aan de kerndoelen van rekenen. De methode kleuterplein en rekenplein ondersteunen de leerkrachten om alle doelen van groep 1 en 2 aan bod te laten komen. Door deze methodes wordt de overstap naar rekenen in groep 3 met de methode Pluspunt ook verkleind. 


Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 werken de kinderen sinds schooljaar 2019/2020 met de methode Pluspunt 4. Deze methode is in groep 3 en 4 op papier en voor groep 5 t/m groep 8 digitaal. De methode voldoet aan alle eisen omtrent de kerndoelen van rekenen. De keuze om in groep 3 en 4 nog op papier te rekenen is om de snelheid erin te houden, maar ook omdat het belangrijk is dat de kinderen de cijfers en methodes van notatie goed leren. 
Vanaf groep 5 is de methode digitaal. De lessen starten klassikaal waarbij de uitleg gegeven wordt via het digibord, de verwerking doen de leerlingen vervolgens op een eigen Chromebook. Hierbij staat directe feedback en adaptief werken centraal. De toetsen worden wel op papier gemaakt. De kinderen hebben nog wel een klein werkschrift (omdat sommige opdrachten nu eenmaal geschreven of getekend moeten worden) en een wisbordje waarop ze hun berekeningen kunnen en moeten schrijven. Want wij vinden het als school nog steeds belangrijk dat de kinderen ook de berekening opschrijven en niet alleen een antwoord kunnen geven.

 

Hoe staat directe feedback centraal?
De leerlingen maken een som en zien meteen of deze goed of fout is, als de som goed is kunnen de leerlingen gelijk door, bij een fout antwoord moeten ze deze eerst verbeteren. De leerkracht loopt met een IPad door de klas en kan direct zien of de leerlingen de opdrachten goed of fout maken. De leerkracht heeft zo een duidelijk overzicht wie de stof beheerst en wie nog niet. Zo kan de leerkracht direct bij leerlingen langs gaan om extra uitleg te geven of om de leerling de goede richting op te sturen.


Hoe staat adaptief werken centraal?
Adaptief werken betekent op je eigen niveau werken. Het systeem is zo ingesteld dat het per leerlijn bekijkt hoe een leerling scoort. Scoort een leerling goed op een leerlijn dan zal het binnen die leerlijn moeilijke sommen aangeboden krijgen, scoort een leerling binnen een bepaalde leerlijn minder goed dan zal de leerling een niveau terug gezet worden op de leerlijn zodat het vanuit daar weer opgebouwd wordt. Zo is iedereen op zijn eigen niveau bezig.

 

RekenXL en Rekenroute

Voor onze leerlingen die juist aan de bovenkant of aan de onderkant op rekengebied zitten hebben we ook een aanbod. Onze top leerlingen kunnen naast de methode aan de slag met RekenXL. Dit is een methode die hoort bij Pluspunt en daagt de leerlingen uit om in een groepje samen rekenwiskundige problemen op te lossen. Rekenroute is juist voor de leerlingen waarvoor de huidige methode te moeilijk is. Zij kunnen dan naast of in plaats van de huidige methode aan Rekenroute werken om toch op hun eigen niveau aan de slag te kunnen.