Groep 4

Welkom op de groepspagina van de groepen 4.

 

Hier vindt u allerlei informatie met betrekking tot groep 4.

Voor informatie betreft een specifieke groep klikt u op een van de onderstaande links.

 

Klik hier voor de website van groep 4a

Klik hier voor de website van groep 4b

BERICHTEN

13 mrt 2018 - Tafelsommen
Inmiddels zijn we gestart met het oefenen van de keersommen in groep 4! Elke twee weken oefenen we met een andere tafel, zodat we aan het eind van het jaar de tafels van 1 t/m 5 en 10 kennen. De tafels van 6 t/m 9 komen in principe in groep 5 aan bod. In de klas oefenen we veel met de keersommen, maar om de sommen echt te automatiseren is ook thuis veel oefenen belangrijk! Dit kan bijvoorbeeld door spelletjes met keersommen te doen op de computer, filmpjes over de keersommen te kijken op YouTube, maar ook door een tafelposter op de wc te hangen. 

 

Op de volgende momenten kunnen de kinderen hun tafeldiploma van de genoemde tafel(s) behalen:

- eind week 11 (12 t/m 16 maart): tafels van 1 en 10 door elkaar

- eind week 13 (26 t/m 30 maart): tafel van 2

- eind week 15 (9 t/m 13 april): tafel van 5

- eind week 17 (23 t/m 27 april): tafels van 1-2-5 en 10 door elkaar

- eind week 21 (21 t/m 25 mei): tafel van 3

- eind week 22 (28 t/m 31 mei): herkansing tafel van 3

- eind week 24 (11 t/m 15 mei): tafel van 4

- eind week 25 (18 t/m 22 mei): herkansing tafel van 4

- eind week 26 (25 t/m 29 mei): alle tafels door elkaar

 


09 mrt 2018 - Week van de Lentekriebels
Preview foto Tijdens de Week van de Lentekriebels (19 t/m 23 maart) komen de volgende lessen aan bod:

 

- In je nakie

Lesdoelen: De leerlingen:

* zijn zich bewust van situaties waarin ze wel of niet bloot mogen zijn

* respecteren verschillen rondom regels en afspraken over bloot zijn

* zijn zich ervan bewust dat iedereen behoefte heeft aan privacy

 

- Wat voel ik?

Lesdoelen: De leerlingen:

* weten dat wat als een prettige aanraking voor de één voelt, voor een ander onprettig kan zijn. En dat dit voor iedereen anders is

* worden zich meer bewust van aanrakingen die wel of niet gewenst, prettig en toelaatbaar zijn

* weten voor zichzelf wat zij een prettige en onprettige aanraking vinden

 

- Wie vind ik speciaal?

Lesdoelen: De leerlingen:

* krijgen inzicht in relaties en wie voor hen belangrijk of bijzonder zijn

* weten hoe je kunt laten merken dat je een ander aardig of lief vindt

* zijn zich ervan bewust dat je met verschillende mensen bevriend kunt zijn

 

- Een ja-, nee- of twijfelgevoel

Lesdoelen: De leerlingen:

* weten het verschil tussen een ja-, nee- en twijfelgevoel

* kunnen op verschillende manieren uiting geven aan nee-gevoelens

* weten dat ze moeten luisteren als een ander nee zegt

* zijn zich ervan bewust dat iedereen situaties en aanrakingen verschillend beleeft

* weten welke manieren het meest effectief zijn

 


09 mrt 2018 - Taal thema 6
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- het wanneer-deel uit een zin halen of toevoegen

- het wie-deel hoort altijd bij een werkwoord

- enkelvoud en meervoud

- tegenstellingen

- de woordtrap gebruiken om woorden te leren

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: het portret, het stilleven, het landschap, de voorgrond, de achtergrond, de fotograaf, schitterend, de lens, aanstaren, uitdrukken, het humeur, naar het vogeltje kijken

- week 2: loeren, aangapen, staren, gluren, het symbool, het teken, tijdens, de verrekijker, klappertanden, de plas, knipogen, de fantasie

- week 3: de beeldtaal, het pictogram, de cartoon, het hekje, het apenstaartje, het haakje, bepaald, behulpzaam, door middel van, kennelijk, de beugel, logisch


09 mrt 2018 - Spelling thema 6
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- woorden met -cht (nacht)

- woorden met -ch (lach)

- woorden met -je (huisje)

- woorden met -tje (paaltje)

- woorden met -pje (boompje)

- woorden met -d (hond)

 

Daarnaast herhalen we de woorden/moeilijkheden die we geleerd hebben in de eerdere thema's. 


25 feb 2018 - Rekenen blok 4
Tijdens de rekenlessen leren we:

 

- springen op de getallenlijn met sprongen van 10 - 5 - 1 (vooruit en terug)

- optelsommen op de getallenlijn uitrekenen (tot 100, met overschrijding van het tiental)

- aftreksommen op de getallenlijn uitrekenen (met overschrijding van het tiental)

- splitsen bij het springen op de getallenlijn (eerst naar een tiental springen)

- kwart voor en kwart over op de klok aflezen en noteren

- 5 en 10 minuten voor en over het hele uur aflezen

- de tafels van 2, 5 en 10

- geld betalen

- berekenen hoeveel geld je terug krijgt

- meten in centimeters

 


25 feb 2018 - Spelling thema 5
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- woorden met au (pauw)

- woorden met ou (hout)

- woorden met ei (trein

- woorden met ij (ijs)

- woorden met eeuw (sneeuw)

- woorden met ieuw (kieuw)

- woorden met uw (duw)

 

Daarnaast herhalen we de woorden/moeilijkheden die we geleerd hebben in de eerdere thema's. 


25 feb 2018 - Taal thema 5
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- een zin maken langer maken door een waar-deel toe te voegen

- een zin kort te maken; alleen het wie-deel en het werkwoord blijven staan

- vraagzinnen en vertelzinnen

- beleefd en onbeleefd

- een woordkast maken

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: de pup, de kitten, het zoogdier, zogen, moedermelk, oppassen, verzorgen, beweren, de kieuwen, de longen, de tralies, de zoo

- week 2: tam, wild, de raad, opvolgen, naast je neerleggen (uitdrukking), het huisdier, de kanarie, het dwergkonijn, uitvoeren, de handleiding, verhongeren, de verzorger

- week 3: de viool, de snaren, de strijkstok, tokkelen, de manen, de hoeven, de omgeving, de hoefsmid, inenten, strelen, een tip geven, het artikel


11 jan 2018 - Spelling thema 4
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- woorden met aai (haai)

- woorden met ooi (kooi)

- woorden met oei (boei)

- woorden met eind d of midden d die klinkt als t (hond)

- woorden met be (bezoek)

- woorden met ge (gebak)

- woorden met ver (verkeer)

 

Daarnaast herhalen we de woorden/moeilijkheden die we geleerd hebben in de eerdere thema's. 


11 jan 2018 - Taal thema 4
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- een zin maken o.a. door vragen te stellen over het werkwoord

- klankgroepen

- pictogrammen

- woorden onthouden door een tekening te maken

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: de levensfase, de peuter, de volwassene, de bejaarde, ouderwets, modern, het uniform, opgroeien, de ervaring, het verslag, een hekel hebben aan, iets op zak hebben

- week 2: de bruiloft, de bruidegom, het bruidsmeisje, morgenochtend, morgenmiddag, gisteravond, de sleep, algauw, de receptie, het feestmaal, de toespraak, gewoonlijk

- week 3: de volgorde, een voor een, andersom, rangschikken, de grootte, het aanbreken van de ochtend, het vallen van de avond, tegenwoordig, voortaan, het geduld, het tijdstip, schrappen


20 dec 2017 - Rekenen blok 3
Tijdens de rekenlessen leren we:

 

- betekenis van een getal

- springen op de getallenlijn met sprongen van 10 - 5 - 1 (vooruit en terug)

- optelsommen op de getallenlijn uitrekenen

- aftreksommen op de getallenlijn uitrekenen

- kwart voor en kwart over op de klok aflezen en noteren

- verschil tussen geldbedragen uitrekenen op de getallenlijn

- bepalen wat je kan kopen van een bedrag

- betalen met zo min mogelijk muntjes en briefjes

- wisselgeld berekenen op de getallenlijn

- gelijke groepjes maken (met materiaal) en de keersom erbij noemen

- keersommen maken met materiaal

- rijen tegels omzetten in een keersom

 


03 nov 2017 - Spelling thema 3
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- woorden met ng (tong)

- woorden met nk (bank)

- woorden met een ei (trein)

- woorden met een ij (ijs)

- woorden met eer (beer)

- woorden met oor (boor)

- woorden met eur (deur)

 

Daarnaast herhalen we de woorden/moeilijkheden die we geleerd hebben in de eerdere thema's. 


03 nov 2017 - Taal thema 3
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- klinkers en medeklinkers

- het bijvoeglijk naamwoord

- de basisstructuur van een zin (werkwoord en zelfstandig naamwoord)

- samenstellingen met werkwoord en zelfstandig naamwoord

- een woordbetekenis afleiden van een plaatje

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: het meubilair, inrichten, passen en meten, saai, afwisselend, het idee, de wand, fraai, het gips, het karwei, de krukken, het luik

- week 2: het grofvuil, het vuilnis, het gft, het puin, het meetinstrument, de duimstok, het meetlint, de rolmaat, de lampenkap, hinken, de plattegrond, ontwerpen

- week 3: de specerijen, het kaneel, de kerrie, de nootmuskaat, het bakmeel, het deeg, kneden, rijzen, bakken, de bereidingswijze, de ingredienten, het recept


06 okt 2017 - Rekenen blok 2
Tijdens de rekenlessen leren we:

 

- werken met tienen en enen

- springen op de getallenlijn met sprongen van 10 - 5 - 1 (vooruit en terug)

- optelsommen maken met tienen en enen

- getallen op de getallenlijn benoemen

- buurgetallen benoemen

- stipsommen naar een tiental toe

- handige sommen gebruiken om sneller te rekenen

- meten in meters en centimeters

- verdubbelen en halveren

- geld optellen, wisselen en geld teruggeven

- digitale klok (hele uren aflezen)

- tijdsduur berekenen

- groepjes maken en daarmee handig tellen

 


06 okt 2017 - Spelling thema 2
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- woorden die beginnen met een v (vlag)

- woorden die beginnen met een f (fluit)

- woorden die beginnen met een s (som)

- woorden die beginnen met een z (zon)

- woorden die beginnen met sch (schat)

- woorden die beginnen met schr (schrift)

 

Daarnaast herhalen we de woorden/moeilijkheden die we geleerd hebben in de eerdere thema's. 


06 okt 2017 - Taal thema 2
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- het werkwoord

- het bijvoeglijk naamwoord

- de punt aan het eind van de zin

- het verkleinwoord

- een woordparachute maken

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: op pad gaan, onderweg zijn, de bestemming bereiken, de kust, de duinen, het gebied, het binnenland, de duikbril, de auteur, de serie, de griffel, de illustratie

- week 2: de golf, de branding, de stroming, het getijde, de eb, de vloed, de schol, de tong, de baars, opkomen (van de zon), ondergaan (van de zon), fris

- week 3: rijmen, het rijmwoord, de rijmklank, het gedicht, opeens, geleidelijk, de vos, de blubber, de tekst, muzikaal, eindeloos, de heimwee


01 sep 2017 - Rekenen blok 1
Tijdens de rekenlessen leren we:

 

- rekenen met het rekenrek en de kralenketting t/m 20

- handig rekenen met stappen van vijf

- sommen t/m 20

- rekenen met geld

- optellen en aftrekken met overschrijding van 10

- opteltabel en aftrektabel

- kalender en hele/halve uren op de klok

- hoogtegetallen

- verhaaltjessommen

 


01 sep 2017 - Spelling thema 1
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- twee medeklinkers aan het begin (klap)

- twee medeklinkers aan het eind (tent)

- twee medeklinkers aan het begin en het eind (plant)

- drie medeklinkers aan het begin (strik)

- drie medeklinkers aan het eind (worst)

- een tussenklank na l (wolk)

- een tussenklank na r (berg)


01 sep 2017 - Taal thema 1
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- het zelfstandig naamwoord

- het lidwoord

- samenstellingen

- het alfabet

- de woordspin

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: de onbekende, de bekende, de boezemvriend, de redder, het gevaar, de veiligheid, de stakker, de ramp, de handtekening, de kameraad, vluchten, de stam

- week 2: de held, de lafaard, dapper, laf, een oogje hebben op, een kleur krijgen, hevig, alsmaar, met opzet, boffen, het talent, het bewijs

- week 3: haten, de vijand, optrekken met (iemand), de e-mail, het beeldscherm, de laptop, de toets, de kans, driemaal is scheepsrecht, het praatje, de tekstballon, de denkwolk